Mebbis

MEBBİS üzerinden kullanıma sunulan özel modüllerden bir tanesi de özel öğretim kurumları modülüdür. Özel eğitim kurumları modülünde genel örgün eğitimin dışında açılmış olan ve özel öğretim programlarının uygulandığı kurumlar ile ilgili işlemler yapılmaktadır. MEBBİS üzerinden açılan sistem sayesinde bu kurumların tüm işlemleri kayıt altına alınabilmektedir. Bu bakımdan kurumların açılması, kapatılması, bilgilerinin...
MEBBİS üzerinden kullanıma sunulan kitap seçim modülü ilköğretim okullarında öğrencilere ücretsiz bir şekilde dağıtılan kitapların tüm aşamalarında kullanılmaktadır. Kitapların ücretsiz bir şekilde dağıtıma başlanmasıyla bile kolay bir şekilde yönetim sağlanması amacıyla özel olarak kitap seçim modülü oluşturulmuş ve bu modülün aktif bir kullanımı sağlanmıştır. MEBBİS üzerinden yapılacak işlemler sayesinde kitapların aşama...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan MEBBİS sistemi pek çok modülün oluşturulmasında ve kullanıma sunulmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Öğretmen, yönetici ya da öğrenciler tarafından kullanılan çeşitli modüller MEBBİS üzerinden ulaşılabilir durumdadır. MEBBİS’te yer alan modüllerden bir tanesi de öğretmenevleri faaliyet modülüdür. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmete sorulan öğretmen evleri...
MEBBİS’in kullanıma sunulması ile birlikte yeni eklenen hizmetler ile gelişmiş bir portala ulaşılmıştır. Farklı konularda oluşturulmuş olan modüller ile birlikte kişilerin ihtiyaçlarına yönelik pek çok konuda bilgi alması, online olarak işlem yapması mümkün olurken bu konuda oluşturulmuş bir modül de sosyal tesisler modülüdür. Sosyal tesisler modülü Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki...
MEB tarafından kullanıma sunulan modüllerden bir tanesi de evrak modülüdür. Evrak modülü Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan tüm kurumları kapsamakta ve bu kurumlarda yapılan işlemlerin tek bir merkezde toplanmasını sağlamaktadır. Evrak Müdürü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmak şartı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ki tüm evrak işlemlerinin...
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltması olarak kullanılan MEBBİS’TE pek çok farklı bulunmaktadır. Meslek gruplarına ve kişilerinin pozisyonlarına göre kullanabilecek bu modüller arasında hukuk takip sistemi modülü de bulunmaktadır. hukukta takip sistemi modülü Milli Eğitim Bakanlığı'na ilgilendirmekte ve kurum için adli durumlarının incelenmesini sağlamaktadır. Hukuk takip sistemi modülü vatandaşların Milli...
Son günlerde tüm memurların düşüncesi, 2015 memur maaşlarının ne kadar olacağıyla ilgilidir. Ülkemizde bulunan devlet memurlarının maaşları 2015 yılında acaba 2000 TL’nin altına düşecek mi sorusu, herkesin aklını kurcalamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bulunan hükümlere göre ödenen maaşlarda, bazı memurların 2000 TL’den daha az maaş aldıkları tespit edilmiştir. Bunun dışında...
MEB insan kaynakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp hizmete sokulan teknoloji uygulaması olup, Milli Eğitim Bakanlığında oluşan açık iş durumları hakkında bilgi alınabilecek en güvenilir uygulamadır. Uygulama ile öğretmenlik vasfı kazanmış olan bireylere Milli Eğitim kadrolarında açık iş durumları bildirilmektedir.MEB insan kaynakları internet sayfası incelendiğinde sadece açık iş durumları hakkında bilgilendirme yapılmadığı görülebilir. Bunun...
Mebbis hizmet içi eğitim modülü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev alan eğitimcilerin ilgili dönem içinde yerine getirmelerin zaruri olan müfredatın teknoloji ortamında eğitimciye bitirilmesidir. Uygulamanın amacı eğitimcinin teknolojiden daha fazla istifade etmesini ve zaman kaybı yaşamamasını amaçlamaktadır. İlgili eğitimci kendisine verilen güvenlik şifresi ile Mebbis hizmet içi eğitim modülü sayfasına ulaşarak dönem...
Mebbis görev yeri belgesi, ilgili memurun yer değiştirme ya da atama işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan belgedir ve memurun eski görev yaptığı kurum ve yeni atanacağı kurum tarafından istenilmektedir. Mebbis görev yeri belgesinin amacı ilgili memurun nerede çalıştığını, görev bilgilerini, kadro ve derece bilgileri hakkında bilgilendirme imkanı sunan evrak...
Sayfa başına git