İş Güvenliğinin Önemi

Türkiye’ iş kazalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Özellikle de son yıllarda artan iş kazaları sonucunda çok yüksek oranda işçi ölümleri meydana geldi. Bu durumda bu ölen ya da sakat kalan işçilerin aileleri ile birlikte binlerce hatta on binlerce kişinin etkilenmesine neden oluyor. Türkiye’ de iş güvenliğine dair bir adım atılmıyor. Bunun dışında hem çalışan hem de işverende iş güvenliği konusunda son derece bilinçsiz olduğundan iş kazalarının sıklıkla yaşanması kaçınılmaz hale geliyor.

İşyerlerin veya çalışma sahalarında alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin doğru bilinen yanlışlar ve özellikle herhangi bir bilgi sahibi olunmaması iş kazalarının çok daha fazla yaşanmasına neden oluyor. Bu neden ile de Türkiye’ de çıkartılan yeni yasa ile birlikte çalışma sahalarının ve iş yerlerinin daha güvenli çalışma alanlarına sahip olabilmesi amaçlanıyor. Özellikle de uzun yıllardır devlet ya da ilgili kuruluşlar tarafından çeşitli nedenler dolayısı ile yapılmayan denetlemeler ve alınmayan güvenlik önlemleri işçilerin her gün hayati riskler ile dolu bir ortamda çalışmasına neden oluyor.

Günümüzde iş güvenliği her meslek ve sektörden alanı içine kapsıyor. İş güvenliği sadece ölümle sonuçlanan kazalara yönelik değil aynı zamanda da meslek hastalıklarını da kapsar. Bu kapsamda dünya genelinde yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda iş kazaların sadece %2’ lik bir oranın korunması mümkün olmayan kazalar olduğunu geriye kalan % 98’ lik kısmın ise genel olarak korunması mümkün olan kazalar olduğu gözler önüne seriyor.

Modern çağda özellikle büyük bir hız ile gelişen teknoloji ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenlikleri ile ilgili olarak son derece önemli bir takım sorunlar ve açıklar kendisini göstermiştir. Bu yüzden de günümüz modern çağında var olan iş güvenliği önlem araç ve uygulamaları ile bu tarz iş yerlerinin önceden güvenli çalışma alanları olarak oluşturulması gerektiğinden iş güvenliği oldukça büyük bir önem arz etmeye başlamıştır.

Çalışanlara en yüksek seviyede güvenli çalışma alanları sağlamak, çalışma şartlarından kaynaklı olumsuzlukların önüne geçebilmek, işçinin iş ile olan uyumunu en kaliteli noktaya ulaştırmak ve oluşabilecek maddi ve manevi zararların ortadan kaldırılabilmesini amaçlayan iş güvenliği uygulamaları son yıllarda daha sık gündeme geliyor.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git