KPSS

KPSS – Kamu Personeli Seçme Sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı yaygın olarak bilinen diğer adı ile KPSS 1999 yılında Devlet Memuru Seçme Sınavı olarak hayatımıza girdi. artan işsizlik, devlet memuru olmak isteyenlerin sayıcı açıkta olan kadrolardan fazla olması başvuranlar arasından bilgi birikimi bakımdan yüksek kişilerin alımının gerçekleştirilmesi ve Devlet Memurları alımının belirli bir kurala bağlanması bakımından KPSS sınavı yürürlüğe konmuştur.

KPSS adayların daha adil bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi amacını gütmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı iki yılda bir öğretmen adayları için ise her yıl yapılır. Kamu Personel Seçme Sınavı A ve B grubu kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan personellerin atanmasını sağlamaktadır. Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. A grubu sınav türünde Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük, Gümrük Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarına müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı gibi unvanlar ile personel alımı yapılır. B grubu sınav türünde ise A grubu dışında kalan tüm kadro ve unvanlara personel temini gerçekleştirilir.

Kamu Personel Seçme Sınavında yaş şartı bulunmamakla birlikte alımı gerçekleştirecek kurum ya da kuruluş istihdam edeceği personel için yaş sınırı koyabilmektedir. Yine aynı şekilde erkek adaylar içinde KPSS girişinde askerlik şartı aranmaz.
KPSS B grubu kadrolara atanmak isteyen aday Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine tabii tutulur. Öğretmen adaylarına ise Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanında bir de eğitim bilimleri testi uygulanır. Lise ve dengi okul mezunları, ön lisans mezunları ve fakülte mezunları bu sınavlara başvurabilir. Sınav sonuçları Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi Internet sitesinden açıklanır ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir kılavuz yayımlanır ardında adayların kılavuzda belirtilen kadro ve pozisyonlara başvuruları alınır. Yerleştirme sonuçları yine ÖSYM sitesinden açıklanır. Belediyeler, İl Özel İdareleri ve bu kurumlara bağlı kuruluşlar ile A grubu kadrolarında atama yapılacak pozisyonlar için belirli bir KPSS puan şartının yanında kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenen şartlara uyan adaylar kurum tarafından yapılacak olan sözlü ya da yazılı sınava tabii tutulabilirler.

Sayfa başına git