MEB

MEB

Meb, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve öğretim hizmetinin tek bir yerden ve devlet eli ile yapılması amacıyla ilk kez II. Sultan Mahmut döneminde temelli atılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı; 1923’ten 1935 yılının Aralık ayına kadar “Maarif Vekaleti”, 1935’den 1941 yılına kadar “Kültür Bakanlığı”, 1941’den 1946 tarihine kadar “Maarif Vekilliği”, 1946’dan sonra “Millî Eğitim Bakanlığı”, 1950’den sonra tekrar “Maarif Vekaleti”, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra “Millî Eğitim Bakanlığı” adı altında çalışmalarına devam etmiştir.

Meb yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli görevleri arasında, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin tüm değerlerini benimseyen ve koruyan, ailesini, vatanını, milletini seven ve yükseltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, laik bireyler yetiştirmek, sorumluluğu altında ki öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti sağlayacak öğretmenlerin temini, Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her türlü eğitim ve eğitim kurumlarını açmak, Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretim çalışmaları ile ilgili hizmetleri düzenleyerek ve yürütülmesini sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerini tespit etmek gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içerisinde çalışmak, Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak bulunmaktadır. Yine Bakanlığa bağlı bulunan ve her birinin görev ve sorumlulukları millî eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile düzenlenmiştir.

Meb, Okul öncesi dönemden başlayarak, mezun oluncaya kadar öğrencinin tüm eğitim ve öğretim sistemini en iyi şekilde programlamak, bu programlara uygun hizmet vermek hedefindedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere en iyi eğitim ve öğretimi sağlamakla görevlidir ve bu görevini yerine getirirken yine Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin tüm değerlerini benimseyen ve koruyan, ailesini, vatanını, milletini seven ve yükseltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, laik öğretmenler ile birlikte bu amacını yerine getirme misyonunu üstlenmiştir. Öğretmenlerinin çağın gerisinde kalmaması, sürekli kendini yenileyen uzman birer öğretici olması yönünde de öğretmenlerini yetiştirmek adına çalışmalarına devam etmektedir.  Vatanına, milletine ve ailesine bağlı, laik ve Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yararlı bireylerin yetiştirilmesi ya da topluma kazandırılması görevini öğretmenler üstlenmiştir.

Sayfa başına git