ÖSYM

ÖSYM – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi halk arasında bilinen adı ile OSYM 1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul tarafından, Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM) adı ile kurulmuştur. 1981 yılında ise yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı altında hizmet vermeye devam etmiştir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın merkezi Ankara’dadır. Ve özel bütçeli bir kuruluştur. ÖSYM Başkanlığının karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcıları dâhil olmak üzere yedi üyeden meydana gelir. ÖSYM Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. ÖSYM iş ve işlemlerin en hızlı ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesinin sağlanması amacı ile Daire Başkanlıkları kurulmuştur.

Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı: ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak, hazırlanan soruları denetlemek ve en güvenli bir şekilde saklamaktan sorumlu Daire Başkanlığıdır. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretimi ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilişkin sınavları yapmak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep olması haline mesleğe giriş, meslekte yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekî sınav hizmetlerinin yapılması, yapılan sınava ilişkin değerlendirme ve sonuçların tespiti ile sınav sonucuna itirazların en iyi şekilde incelenerek karara bağlanması işlemlerini yürütmekle sorumludur.

Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı: Akademik unvanların alınmasında ihtiyaç duyulan alanlarda ve dillerde kişinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesine yönelik sınav sorularının hazırlanması işlemlerini yürütür. Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı: Başkanlığın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm işleri, bilgi güvenliğini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, kurumun stratejik planını geliştirmek ve mali yöndeki hizmetleri sağlamak adına gerekli görevleri yerine getirmekten sorumlu Daire Başkanlığıdır.

ÖSYM tarafından yapılan kamu personel seçme sınavı, yükseköğretime giriş sınavı, tıpta uzmanlık sınavı gibi pek çok sınav yıl içerisinde ve ya sınavın niteliğine kanun ile belirlenmiş hükümlere göre iki yılda bir gerçekleştirilir.

Sayfa başına git