Tefbis

Tefbis

Tüm ülke genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren eğitim ve öğretim kurumlarında tüm kaynaklardan sağlanan gelirler ile giderlerin ve gönüllü kişi ya da şirketlerce eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan yardımların detaylı bir biçimde aktarıldığı sistemdir. Açık adı ile TEFBİS,  Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi’dir. Bu sistem sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmekte olan kurumlardaki gelirlerin ve giderlerin detaylı olarak izlenebilmesine olanak tanınmıştır. Eğitim ve öğretim kurumlarına gönüllü olarak bağış yapan kişilerin ya da şirketlerin bağışlarını nereye, nasıl ve ne için kullanıldığını takip etme imkânı sağlanmış ve bu da harcamaların daha şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Ülkemizde ki eğitim harcamalarına ait hazırlanan istatistikî verilerin daha doğru ve güvenilir olarak hazırlanabilmesine ortam yaratmıştır. Uluslararası anlaşmalar gereğince, kurum ya da kuruluşlar ile paylaşılması gereken verilere daha hızlı, güvenilir ve doğru bir biçimde ulaşma imkânı sağlanmıştır. Kurumlara yapılmakta olan bağışlar, kurumların gelir ve giderleri her zaman en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Her hangi bir şaibeli duruma yol açmamak adına hizmete alınan TEFBİS ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan ayni ve maddi yardımlar ile bu yardımların nerelere, hangi öğrencilere harcandığı, eğitim ve öğretim kurumunun gelir ve giderlerinin kontrol altında tutulması sağlanmış oldu. Aynı zaman da öğrenci velileri tarafından gerçekleştirilen bağışlarda sisteme girilmekte ve veli tarafından T.C. Kimlik Numarası ve evrak numarası ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr de yer alan TEFBİS uygulaması aracılığı ile takibi yapılabilmektedir.

Sistemin tanıtılması amacı ile 2009 yılında yetkililere seminerler düzenlenmiş ve sistemin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verilmiş ve 2011 yılı başından itibaren de kullanıma açılmıştır. TEFBİS amacı, hem gönüllü olarak bağış yapan kişi ya da şirketlerin ve velilerin bağışlarının takibini yapabilmelerini sağlamak hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı eğitim öğretim kurumlarının gelirlerini ne şekilde harcadıklarını tespit ederek herhangi bir yanlış duruma mahal vermemektir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git